top of page
4O5A6807.jpg
יצירה
את העשייה בתחומי היצירה השונים ניתן למצוא תחת הקישורים הבאים:
שיתוף הפעולה עם גיא פרטי - "שמאי - פרטי" 
תוכנית הרדיו - מוסיקה ומחשבות באמצע החיים עם ענת פורת
ראיון של שעתיים שבו דיברנו על תחומי היצירה השונים שלי:
bottom of page